RSS

Wednesday, December 28, 2011

11 Desember 2011

Tidak terasa 6 (enam ) tahun sudah bahtera rumah tangga yang kami bina selama ini dan sudah mendapatkan sepasang amanah dari Allah SWT berupa putra putri yang manis manis, dan kami sekeluarga mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, dan kelimpahan rezeki yang diberikan ALLAH SWT kepada kami sekeluarga.

Suka duka sudah pasti menyertai kehidupan bahtera keluarga kami, dan semua ini kami lalui bersama sama. Tidak ada gading yang tidak retak dan kami menyadari semuanya itu adalah proses yang terus berlanjut hingga pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan yakni kebersamaan. Kebersamaan dalam menghadapi suka dan duka diantara riak riak gelombang kehidupan berkeluarga yang semakin hari semakin komplek dan memerlukan kecermatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapinya